Οι πληροφορίες που παρέχετε παρακάτω δεν θα δημοσιοποιηθούν – θα χρησιμοποιηθεί από μικρό μόνο αριθμό εθελοντών στον οργανισμό μας με ρητό σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε Ουκρανούς πρόσφυγες να αποκτήσουν προσωρινή και μόνιμη στέγαση στην Ελλάδα.

Τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιείτε θα αποθηκευτούν σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679.

Τα πεδία που σημειώνονται με “*” είναι υποχρεωτικά.