ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ» Οροι χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

Η πρόσβαση και η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας σε αυτόν τον ιστότοπο προϋποθέτει την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης του ιστότοπου. Σας συνιστούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά και να εκτυπώσετε και να κρατήσετε ένα αντίγραφό τους για μελλοντική αναφορά. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους χρήσης και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς. Εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχτείτε οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης, τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας.

Παρακαλώ σημειώστε:

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ή μας στέλνετε e-mail, επικοινωνείτε ηλεκτρονικά. Θα επικοινωνούμε μαζί σας επίσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συμφωνείτε ότι όλες οι ειδοποιήσεις, συμφωνίες, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά ικανοποιούν κάθε απαίτηση που απαιτεί οι επικοινωνίες αυτές να είναι γραπτές.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, μας εγγυάστε ότι:

Δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο ή οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορίες σε αυτόν για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους-  είστε τουλάχιστον 18 ετών και έχετε τη νόμιμη εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους-  συμφωνείτε να είστε οικονομικά υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις, τα τέλη και άλλα ποσά οποιασδήποτε φύσης που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του ιστότοπου-  όλες οι πληροφορίες που παρέχετε για τον εαυτό σας και για οποιονδήποτε άλλο πρέπει να είναι αληθείς και ακριβείς.

Πληροφορίες για εμάς:

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ” Το make a difference Foundation”

Η διεύθυνση του δικτυακού μας τόπου είναι: https://gr4ua.org/

Εταιρείας ΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ( ΤΟ ΜΑΚΕ Α DIFFERENCE FOlJNDATlON ) και καταχωρήθηκε στα βιβλία του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με Αριθμό Μητρώου ΑΜ. 489788 Αριθμό Κατάθεσης Α.Κ. 122/2022  

Εγγεγραμμένο γραφείο:  Δήμο Λήμνου επί της οδού Κήδα αρ. 114, τκ: 81400

Αλλαγές στον ιστότοπό μας

Ενδέχεται να ενημερώνουμε τον ιστότοπό μας από καιρό σε καιρό και να αλλάζουμε το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι οποιοδήποτε από το περιεχόμενο του ιστότοπού μας μπορεί να είναι ξεπερασμένο ανά πάσα στιγμή και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να το ενημερώσουμε.

Δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπός μας, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν, θα είναι απαλλαγμένο από λάθη ή παραλείψεις.

Πρόσβαση στον ιστότοπό μας

Ο ιστότοπός μας διατίθεται δωρεάν.

Δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπός μας, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν, θα είναι πάντα διαθέσιμος ή θα είναι αδιάλειπτος. Η πρόσβαση στον ιστότοπό μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση. Ενδέχεται να αναστείλουμε, να αποσύρουμε, να διακόψουμε ή να αλλάξουμε το σύνολο ή μέρος του ιστότοπού μας χωρίς προειδοποίηση. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας εάν για οποιονδήποτε λόγο ο ιστότοπός μας δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Είστε υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων διευθετήσεων για την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας.

Είστε επίσης υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο γνωρίζουν τους παρόντες όρους χρήσης και άλλους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

Ανακοίνωση πνευματικών δικαιωμάτων

Όλο το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου (όπως κείμενο, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια κουμπιών, εικόνες, κλιπ ήχου, βίντεο, κλιπ βίντεο, ψηφιακές λήψεις, συλλογές δεδομένων και λογισμικό) αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία μας ή των προμηθευτών μας (κατά περίπτωση) και, εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή παρόμοια δικαιώματα ιδιοκτησίας. Δημοσιεύεται από εμάς και δεν μπορεί να αναπαραχθεί παρά μόνο με λήψη και προβολή σε έναν υπολογιστή ή/και εκτύπωση ενός μόνο έντυπου αντιγράφου, μόνο για ιδιωτικούς σκοπούς. Δεν πρέπει να αναπαραχθεί, να μεταδοθεί, να διατεθεί σε δίκτυο ή να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία παράγωγων έργων χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας κατά παράβαση των παρόντων όρων χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας θα παύσει αμέσως και θα πρέπει, κατ’ επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε οποιαδήποτε αντίγραφα του υλικού που έχετε δημιουργήσει.

Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών που εμφανίζονται στον ιστότοπό μας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, αποτελούν πνευματική μας ιδιοκτησία. Δεν παρέχεται κανένα δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε από αυτά χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται

Καμία εξάρτηση από πληροφορίες

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας παρέχεται μόνο για γενική ενημέρωση. Δεν προορίζεται να αποτελέσει συμβουλή στην οποία θα πρέπει να βασιστείτε. Θα πρέπει να λάβετε επαγγελματική ή εξειδικευμένη συμβουλή πριν προβείτε ή αποφύγετε οποιαδήποτε ενέργεια με βάση το περιεχόμενο του ιστότοπού μας.

Παρόλο που καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για την ενημέρωση των πληροφοριών στον ιστότοπό μας, δεν δίνουμε καμία ρητή ή σιωπηρή δήλωση, εγγύηση ή εγγύηση ότι το περιεχόμενο του ιστότοπού μας είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο.

Περιορισμός της ευθύνης

Τίποτα στους παρόντες Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από αμέλειά μας, ή για απάτη ή δόλια παραπλάνηση, ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί από το ελληνικό δίκαιο.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, αποκλείουμε όλους τους όρους, τις εγγυήσεις, τις παραστάσεις ή άλλους όρους που μπορεί να ισχύουν για τον ιστότοπό μας ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν, είτε ρητά είτε σιωπηρά.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε χρήστη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, είτε λόγω σύμβασης, είτε λόγω αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), είτε λόγω παράβασης νόμιμου καθήκοντος, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ακόμη και αν είναι προβλέψιμη, που προκύπτει στο πλαίσιο ή σε σχέση με:

τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας μας ή τη  χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μας. 

Εάν είστε επαγγελματίας χρήστης, παρακαλούμε σημειώστε ότι, ειδικότερα, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για:

  • απώλεια κερδών, πωλήσεων, επιχειρήσεων ή εσόδων,
  • διακοπή εργασιών,
  • απώλεια των αναμενόμενων εξοικονομήσεων,
  • απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών, υπεραξίας ή φήμης- ή οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία. 

Εάν είστε καταναλωτής, παρακαλούμε σημειώστε ότι παρέχουμε τον ιστότοπό μας μόνο για οικιακή και ιδιωτική χρήση. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς και δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους, απώλεια εργασιών, διακοπή εργασιών ή απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από ιό, κατανεμημένη επίθεση άρνησης παροχής υπηρεσιών ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, τα προγράμματα υπολογιστών, τα δεδομένα ή άλλο υλικό ιδιοκτησίας λόγω της χρήσης του ιστότοπού μας ή της λήψης οποιουδήποτε περιεχομένου από αυτόν ή από οποιονδήποτε ιστότοπο που συνδέεται με αυτόν.

Ανατροφοδότηση

Μας αρέσει να σας ακούμε και προσπαθούμε πάντα να βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες μας. Όταν μοιράζεστε σχόλια, ιδέες ή σχόλια μαζί μας, συμφωνείτε ότι μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ελεύθερα χωρίς κανένα περιορισμό ή αποζημίωση προς εσάς.

Τι συμβαίνει με τις πληροφορίες που παρέχω;

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από τις έρευνές μας παραμένουν εμπιστευτικές. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και να αναπτύξουμε νέες διαδικασίες.

Οι έρευνές μας ενδέχεται να περιέχουν στοιχεία “ελεύθερου κειμένου”, όπου μπορείτε να παρέχετε πληροφορίες με δικά σας λόγια. Σημειώστε ότι οι πληροφορίες αυτές καταγράφονται ως έχουν (δηλαδή χωρίς επεξεργασία). Παρακαλείστε να μην αναφέρετε ευαίσθητες πληροφορίες.

Αποδοχή του κινδύνου και απαλλαγή από την ευθύνη

Είστε πλήρως υπεύθυνοι για τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε έρευνα. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που μεταδίδετε μέσω της έρευνας. Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, κόστος ή δαπάνη που ενδέχεται να υποστούμε ή να υποστούμε ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με τη χρήση οποιασδήποτε έρευνας από εσάς.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, αποκλείουμε όλες τις σιωπηρές εγγυήσεις που ενδέχεται να ισχύουν σε σχέση με τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε έρευνα.

Αλλαγές στην Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης

Μπορούμε να αναθεωρήσουμε την παρούσα Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας την παρούσα σελίδα. Αναμένεται να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να λαμβάνετε γνώση τυχόν αλλαγών που πραγματοποιούμε, καθώς είναι νομικά δεσμευτικές για εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης ενδέχεται επίσης να αντικατασταθούν από διατάξεις ή ανακοινώσεις που δημοσιεύονται αλλού στον ιστότοπό μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας e-mail: info@gr4ua.org

ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμο Λήμνου επί της οδού Κήδα αρ. 114, τκ: 81400

Αριθμός τηλεφώνου: +302111996728